Fundargerð
Aðalfundar Íslandsdeildar SPES 27. 2. 2010
 
Fundarstjóri var Jón Sigurðsson, stjórnarmaður og Eva María Gunnarsdóttir, vara-formaður fundarritari. 
Mættir voru 25 félagsmenn.
 
Fundarstjóri bauð fundarmenn velkomna og gaf Ólöfu Nordal, formanni Íslandsdeildar SPES orðið.
 
1.Skýrsla stjórnar:
Í máli formanns kom fram að starfið gekk vel á liðnu ári og það tókst að halda sjó þrátt fyrir óstöðugleika í þjóðfélaginu. Hins vegar hefur stjórnin áhyggjur af gengi evrunnar og áhrif þess á aukinn kostnað styrktarforeldra. Ákveðið var á síðasta stjórnarfundi að fastsetja í hálft ár þá fjárhæð sem styrktarforeldrar greiða eða kr. 12.500 á mánuði með einu barni. Sú fjárhæð verður endurskoðuð eftir sex mánuði. Styrktarforeldrar fá sent uppgjör. 
Ákveðið var fresta sérstöku kynningarátaki um óákveðinn tíma vegna efnahagsvandans. Nauðsynlegt er hins vegar að finna fleiri styrktarforeldra og benda á að fleiri en einn geta verið saman um barn.
 
2. Skýrsla gjaldkera.
Bera Þórisdóttir, gjaldkeri, fór yfir og skýrði ársreikning Íslandsdeidar SPES fyrir árið 2009, en þar kom fram að fjárhagur deildarinnar er góður. Öryggistilfinningin gagnvart innlendum bönkum er lítil og því hefur innistæðum verið dreift á alla bankana. Stærsta innistæðan er í MP banka, þar sem  hæstu vextirnir fást.  Nær einungis eru sendir út þeir peningar sem styrktarforeldrar greiða þar sem vextir eru hærri hér á bankareikningum en í París, í þeirri von að gengið lagist. Það hefur verið stefna frá upphafi að eiga varasjóð, ef eitthvað fer úrskeiðis og því þykir skynsamlegt að geyma hluta hans hér um sinn.
Á liðnu ári voru 45.000 evrur sendar héðan.
Við erum  með 47 börn og flestir foreldrar greiða til Íslandsdeildarinnar. Styrktarforeldrar 5 barna senda greiðslur beint til Frakklands.
Minna er um stóra styrki, yfir kr. 200.000, en undanfarin ár. Áfram fékkst þó styrkur af fjárlögum (ein og hálf milljón að þessu sinni) og Skeljungur styrkir SPES um kr. 1.500.000 eða kr. 500.000 2009 og eina milljón á þessu ári. Í samráði við styrkveitanda er þessum peningum ráðstafað til heilbrigðisþjónustu fyrir börnin  og verður Eyjólfur Guðmundsson læknir frá fulltrúaráði SPES í forsvari fyrir heilbrigðissjóð SPES.
 
3. Reikningar.
Ársreikningur Íslandsdeildar SPES, endurskoðaðir án athugasemda, af Gísla Bene-diktssyni og Þórdísi Lindu Guðjónsdóttur voru bornir upp til samþykktar.
Voru þeir samþykktir samhljóða og eru tíundaðir hér að neðan.
 

Ársreikningur Íslandsdeildar SPES  2009
Bankainnstæða 1. janúar 2009
14.585.731
Tekjur:
Félagsgjöld / Frjáls framlög 2.653.609
Stærri styrktaraðilar 3.260.000
Styrktarforeldrar 5.553.325
          Alls 11.466.934
Gjöld:
Greitt til SPES -8.006.558     3.460.376
Fjármagnsliðir:
Innvextir 1.848.863
Bankakostn / Fjármagnsskattur                    -218.666 1.630.197
Bankainnstæða 31. desember 2009
19.676.304

 
4. Málefni styrktarforeldra.
Bera nefndi nokkur atriði sem snúa að styrktarforeldrum. Í upphafi bað hún um það að fólk láti vita með fyrirvara ef vandræði eru í uppsiglingu með greiðslur  svo unnt verði að taka á því strax.
Ráðlegt er að senda börnunum póstkort og myndir af styrktarforeldrum og þeim sjálfum því börnin hafa mjög gaman að fá myndir af sér, þar sem þau eiga engar slíkar myndir. Bækur eru einnig vel þegnar og þá sérstaklega á frönsku. Reyndar hefur Kokou, sem sér um tómstundamál barnanna, beðið um orðabók svo hann geti þýtt íslenskar bækur og lært íslensku. Kokou endursegir einnig sögur út frá myndum og tekst það vel. 
Margir vilja styrkja samfélagið í Tógó og er í því tilfelli gott að senda forstöðukonum peninga til kaupa á nauðsynjum fyrir börnin og heimilið frekar en að senda eitthvert dót. Skósmiður í Palimé smíðaði sandala á alla krakkana þar og þannig hjálpum við þeim að hjálpa sér sjálf. Ákveðið var á aðalfundi  SPES í París að verja ákveðinni fjárhæð til kaupa á leikföngum fyrir börnin  og til frágangs á lóð í Lomé.
 
5. Bera og Njörður segja frá ferð til Tógó.
Bera og Njörður sögðu frá ferð sinni til Togo í janúar s.l. bæði í máli og myndum. Margt kom þar fram.
Hafin er bygging forskóla á vegum SPES í Kpalimé. Skólinn verður ekki eingöngu fyrir börnin hjá SPES heldur einnig fyrir önnur börn. Íslensk hjón gáfu 40.000 evrur til byggingar skóla og leikskóla í Kpalimé og gengur verkefnið vel. 
Njörður og Bera fóru einnig norðar til Tchamba þar sem SPES hefur yfirumsjón fyrir Íslands hönd með endurbyggingu skóla sem eyðilagðust í flóðum. Utanríkisráðuneytis Íslands til verkefnisins, 80.000 evrur, nægir til að byggja tvo skóla. 
Að tilstuðlan og með fjárhagslegri hjálp SPES hefur kennslustofum í barnaskólanum í Kélégougan í Lomé verið fjölgað um 9. Í kjölfarið fækkaði fjölda nemenda í bekkjum úr 140 í 70, jafnframt var kennurum fjölgað. Bera og Njörður áttu þess kost að sitja  kennslustund í frönsku í fyrsta bekk  og vakti það ádáun þeirra hvað kennarinn hafði gott vald á börnunum. Hins vegar er ljóst að mikill skortur er á kennslugögnum í skólanum. Kennararnir gerðu lista yfir þá hluti sem þau telja að helst vanti s.s. hnattlíkan, kort af Afríku, vikt, áttavita og líkan af mannslíkamanum. Er nú unnið að því að útvega þessa hluti.
 
6. Önnur mál.
Í lok fundarins voru almennar umræður og fyrirspurnir. Þar var m.a. rætt um einelti, kynþroska, umgengni barnanna utan heimilisins, tilfinningalíf barnanna, uppruna barnanna, trúarbrögð í Togo og fyrirhugaða byggingu á sér húsi fyrir elstu börnin, 15 – 16 ára og eldri. Einnig var upplýst um stöðuna innan Alþjóðadeildar SPES.
 
Fleira gerðist ekki og sleit fundarstjóri fundi kl. 12:15 og þakkaði mönnum fundarsetuna.

Aðalfundur Íslandsdeildar SPES 2010 verður haldinn laugardaginn 27. febrúar kl. 10:30 í safnaðarheimili Neskirkju.

 

Dagskrá:

1. Skýrsla formanns

2. Skýrsla gjaldkera

3. Reikningar ársins 2009 bornir fram til samþykktar

4. Málefni styrktarforeldra

5. Bera og Njörður segja frá ferð til Tógó

6. Önnur mál

 

Stjórnin vonast til að sjá sem flesta, einkum styrktarforeldra.

SPES-fréttir febrúar 2010

 

Skeljungur styrkir SPES
Skeljungur styrkir SPES á þessu ári og nemur styrkurinn 1,5 milljón.
Honum verður varið til að greiða heilbrigðisþjónustu SPES í Tógó.
Á síðasta ári nam sá kostnaður 8.789 evrum, og er sú fjárhæð svipuð og styrkurinn í ár. SPES kann Skeljungi miklar þakkir.  

Bera og Njörður voru í Tógó í tæpar þrjár vikur í janúar og segja stuttlega frá dvöl sinni (þau komu heim þreytt og hálflasin af aukaverkunum malaríulyfja):

20 börn í Kpalimé

14. febrúar er liðið ár frá því að heimilið í Kpalimé var vígt. Nú eru þar 20 börn, öll við góða heilsu, þótt malaría hafi gert vart við sig og borið hafi á lús (en við henni var brugðist skjótt). Reist hafa verið tvö svefnhýsi, eldhús og matsalir og skrifstofuhús starfsfólksins er vel á veg komið. Þá er eftir að reisa önnur tvö svefnhýsi og tómstundahús. Lóð SPES í Kpalimé er svo stór (heill hektari) að um helmingur hennar er nú nýttur til ræktunar maís og ávaxta (ananas, mangó, bananar, papaya, enjam). Maísuppskera hefur verið svo mikil að hefur meira en dugað fyrir heimilið og töluvert flutt til Lomé. Pascal Chini, umsjónarmaður með starfinu í Kpalimé hefur unnið ákaflega gott starf og forstöðukonan Berthe hefur reynst vel. Einnig er ágætt samstarf við bæjarstjórann Victor Samtou og bæjarstjórnina. 

Hjá þeim ríkir mikil ánægja með skólann sem SPES er að byggja og tekinn verður í notkun í byrjun næsta skólaárs, þetta er blanda af leikskóla og forskóla, á frönsku nefnist hann ecole maternelle. Þetta verður fyrsti skóli sinnar tegundar í bænum.Við viljum að börnin okkar eigi kost á slíkri skólavist ásamt öðrum börnum í bænum, sem munu njóta góðs af hinum nýja skóla. Þess skal getið að íslensk hjón standa að öllu leyti að kostnaði við byggingu skólans, sem nemur um 40.000 evrum. Þau vilja ekki láta nafns síns getið að svo stöddu. Þetta er óvenjulega rausnarlegur styrkur, og verður seint fullþakkaður.

Áætlað er að börnunum okkur í Kpalimé fjölgi í 30 á árinu, ef tekst að finna nægilega marga styrktarforeldra. 

Eins og áður hefur komið fram eru allir innanstokksmunir (rúm, borð, stólar, skápar) smíðaðir á staðnum hjá handverksmönnum í Kpalimé, og gaman er að geta þess, að samið hefur verið við skósmið um að handsmíða alla skó fyrir börnin.

 

94 börn í Lomé Á heimilinu í Kélégougan í Lomé eru 94 börn og stendur til að bæta fjórum við á næstunni. Eru þau nú þegar í hefðbundinni könnun hjá félagsmálayfirvöldum og læknisrannsókn. Hámarksfjöldi barna í Lomé er 108, en við höfum farið okkur hægt að undanförnu til að starfsfólki gæfist tími til að ná tökum á dálitlum hegðunarvandamálum sem örlaði á. Það hefur nú tekist allvel, og því talið óhætt að fjölga börnum. Öll eru börnin við góða heilsu, kát og glöð.

Lögð hefur verið áhersla á að auka ábyrgðarkennd barnanna, og í því skyni hafa þau kosið sér leiðtoga, Komlavi fyrir drengi og Lucie fyrir telpurnar. Að auki voru kosnir umsjónarmenn svefnhýsanna fjögurra. Hefur þessi ráðstöfun tekist vel. Hinn nýi aðstoðarforstöðumaður Cyriaque hefur einnig reynst með ágætum.

Skólaganga

Börnunum gengur misjafnlega vel í skóla, eins og við er að búast hjá svo stórum hóp. Þau eru þó yfirleitt meðal þeirra betri í bekkjum sínum, enda fá þau sérstaka (og sérgreidda) hjálp við heimavinnu. Tveir drengir skera sig úr í námsárangri, þeir Komlavi og Elysée, sem hljóta einróma lof og hafa augsýnilega mikla ánægju af vinnu sinni og eru síspyrjandi af óþrjótandi fróðleiksfýsn.

Tvö börn hófu nám í miðskóla (collège) síðastliðið haust, Richard og Lucie, og við búumst við að sex til viðbótar setjist í þann skóla að hausti, ef þeim gengur vel í vorprófum (í Tógó endurtaka nemendur sama bekk í barnaskóla ef þeir falla).

Deildarstjórar og kennarar vildu hitta Beru og Njörð. Annars vegar vildu þeir þakka SPES fyrir þær 9 nýju skólastofur sem SPES hefur byggt fyrir barnaskólann og leitt til þess að nú eru helmingi færri í hverjum bekk ("aðeins" um 70). Sögðu þeir að þar með teldist skólinn með best búnum skólum í Lomé. SPES hefur að auki lagt rafmagn í skólann, búið hann húsgögnum og lagt til skriffæri og stílabækur. Hins vegar sögðu kennararnir svo frá einstökum nemendum, eins og hér er gert á foreldrafundum.

Enn er mikill skortur á kennslugögnum, og voru kennararnir beðnir um lista

fyrir brýnustu þarfir. Sá listi var lagður fyrir fulltrúaráðsfund SPES í París 24. janúar og samþykkt að veita 1.500 evrur til kaupa á umbeðnum hlutum. Til viðbótar vantar fjölmörg kennslugögn og verður reynt að leysa úr þeim vanda eftir atvikum.

SPES TÓGÓ

Tógódeild SPES hefur verið endurskipulögð og telur nú liðlega 80 meðlimi. Nýr formaður er dr. Ashira Assih kernnari í mannfræði við háskólann í Lomé. Fjármálastjóri er sem áður Claude Gbedey, einnig varaformaður SPES International, og mikill hluti starfsins mæðir á honum. Það er gaman að segja frá því, að margir félagsmenn koma reglulega á heimilið og oft færandi hendi með hrísgrjón og önnur matvæli, hreinlætisvörur og fleira nýtilegt. Það er okkur mikils virði að heimafólk taki þannig virkan þátt í starfinu af áhuga. Áætlað er að þeta fólk geti myndað eins konar vinafjölskyldur fyrir börnin að heimsækja og venjast þannig venjubundnara fjölskyldulífi.

Á almennum frídegi í janúar stóð SPES Tógó fyrir brúðleikhússýningu fyrir börnin og voru margir félagsmenn viðstaddir. Þetta vakti mikinn fögnuð, enda fengu börnin að prófa brúðurnar að sýningu lokinni.

Skólar í norður Tógó

Að beiðni Njarðar,sem er ræðismaður Tógó, ákvað utanríkisráðuneyti Íslands að styrkja endurbyggingu skóla nyrst í Tógó sem eyðilögðust í miklum flóðum 2007 og 2009. Eyðilögðust þar hvorki meira né minna en 900 skólastofur. Styrkurinn nemur 80.000 evrum og dugir til að reisa tvo miðskóla. Var skólamálaráðherra falið að velja staði þar sem þörf væri brýn og SPES falin framkvæmd. Bera og Njörður fóru ásamt Claude Gbedey (sem er ræðismaður Íslands) til bæjarins Kri Kri í Tchamba-héraði og lögðu hornstein að nýjum skóla með sýslumanni og þingkonu. Voru þar mikil hátíðahöld með söng, dansi og ræðuhöldum, enda var svo komið að börnin áttu engan kost á námi eftir grunnskóla.

Hinn skólinn verður svo byggður enn norðar í bænum Bagré í Kpendjal-héraði. 

Báðir skólarnir eiga að vera fullbyggðir í upphafi nýs skólaárs að hausti.

Aðalfundur SPES International var haldinn í París 24. maí 2009. 

Kjörið var nýtt 15 manna fulltrúaráð til þriggja ára og skipti með sér verkum sem hér segir: 

Bera Þórisdóttir (Ísland) ritari 
Brian Roberts (Bretland) 
Claude Gbedey (Tógó) varaformaður 
Claude Voileau (Frakkland) formaður 
Eva María Gunnarsdóttir (Ísland) 
Eyjólfur Guðmundsson (Ísland) 
Gabriele Pfleger (Austurríki) 
Lena Magnúsdóttir (Ísland) 
Martine de Haan (Belgía) 
Michelle Voileau (Frakkalnd) annast samskipti við styrktarforeldra 
Philippe Etienne (Frakkland) aðstoðargjaldkeri 
Philippe Platel (Frakkland) aðstoðarritari og annast heimasíðu 
Pierette Grisard (Frakkland) gjaldkeri 
Randall Czerenda (Bandaríkin) 
Robert Knudsen (Belgía) 

Njörður P. Njarðvík gaf ekki kost á sér til endurkjörs. 
Hann var kosinn heiðursformaður. 
105 börn á tveimur heimilum 
Nýtt SPES-heimili var vígt 14. febrúar í Kpalimé, 60.000 manna bæ 120 km. Norðvestur af Lomé 
Þar eru nú 11 börn, og 6 til viðbótar koma fljótlega. 
Forstöðukonan þar heitir Berthe Amedzro og heimilisfang 260 BP 459 Kpalimé, Togo. 
94 börn eru á SPES-heimilinu í Lomé. 

SPES styrkir barnaskólann í Kélégougan 
SPES hefur styrkt almenna barnaskólann í Kélégougan þar sem börnin okkar læra. 
Nú síðast hefur SPES byggt tvö hús með 9 nýjum kennslustofum. 
Fyrir bragðið hefur skólinn fengið fjóra nýja kennara og þar með hefur fækkað umtalsvert í yngstu bekkjunum. 

Alþjóða heimasíðan uppfærð. 
Alþjóðleg heimasíða SPES hefur verið uppfærð og henni breytt um leið. 
Þar er margvíslegt myndaefni, m.a. annars af nýju fulltrúaráði, heimilunum í Lomé og Kpalimé og öllum börnunum. 
Slóðin er http://spesworld.free.fr 

Stjórn Íslandsdeildar SPES boðar til aðalfundar kl. 17:30 mánudaginn 8. júní í safnaðarheimili Neskirkju í Reykjavík. 

 Dagskrá fundarins er sem hér segir: 

 1. Starfsemi Íslandsdeildar SPES - skýrsla stjórnar:  Ólöf Nordal, formaður. 

2. Reikningar félagsins kynntir og bornir upp til samþykktar:  Bera Þórisdóttir gjaldkeri. 

3. Lagabreytingar 

Lagt er til að sú breyting verði gerð á 4. grein laganna að aðalfund félagsins skuli halda fyrir 1. apríl ár hvert. 

4. Önnur mál. 

 Í lok fundarins verða sýnd brot úr fréttum sjónvarps í Tógó frá afhendingu nýrra skólahúsa í Kélégougan og frá vígslu nýja  heimilisins í Kpalimé. 

 Okkur þætti vænt um að sjá ykkur sem flest. 

 Stjórnin.