nr 1 600x450 Á tveimur heimilum SPES í Tógó búa nú 160 börnvið gott atlæti (júlí 2013). 54 þeirraeiga íslenska styrktarforeldra, önnur eiga styrktarforeldra í Frakklandi,Belgíu, Austurríki, Bretlandi, Tógó og fleiri löndum. Það er pláss fyrir fleiribörn en styrktarforeldra vantar. (Framfærsla barns kostar 77€ á mánuði , 12.000,- 6.000 eða 4.000 ISK t.d. ef fleiri sameinast um barn). Börnin búa í fallegum velhirtum húsum, fá næringaríka fæðu, læknisþjónustu og menntun.Reynt er að veita þeim sem best og ástríkast uppeldi eins og hægt er á svostórum heimilum.

Börnin eru á ábyrgð SPES til 18 ára en gert er ráð fyrir aðþeim sé hjálpað út í lífið og til framhaldsmenntunar eftir getu og vilja. Tilþess var stofnaður Framtíðar- og menntunarsjóður sem varðveittur er í Tógó. 10€af styrktargjaldinu í hverjum mánuði er lagt í þennan sjóð. Á heimilunum í Lomé og Kpalimé, raðast 15 börn á ýmsum aldri saman í hóp og eigasér sína aðalmömmu, síðan dreifast hóparnir á nokkur svefnhýsi. Elstu börnin 22sem eru orðin 13 – 16 ára fluttu til Kpalimé fyrir tveimur árum og búa þar í tveimurhópum. Piltarnir eru nú í sumar að flytja úr leiguhúsi í nýtt heimili sem SPEShefur byggt og er við hliðina á aðalheimilinu. Stúlkurnar hafa búið í einusvefnhýsanna á aðalheimilinu og munu verða þar þangað til hús fyrir þær hefurverið reist í tengslum við heimili piltanna. nr 2 600x450Í Lomé hefur SPES fengið góða lóðekki langt frá heimili SPES til að reisa lítið unglingaheimili. Almennt er heilsa barnanna góð, barnalæknir og sálfræðingur veita þeim reglubundnaþjónustu. Þau eru bólusett við helstu sjúkdómum eins og við þekkjum en þvímiður hefur engin vörn fundist við malaríu sem er verulegt vandamál í Tógó sem ogí öðrum Afríkulöndum. Börnunum eru gefin lyf um leið og ljóst er að þau hafamalaríu en mjög mörg hafa „króniska" malaríu og veikjast aftur og aftur.Augnsjúkdómar eru einnig algengir og nauðsynlegt að fylgjast vel með. Börnin ganga í skóla í hverfinu þar sem þau búa enda lögð áhersla á að þau alist upp áTógóska vísu. Aðeins tvö fara í einkaskóla annað vegna heyrnaleysis, hitt vegnaalvarlegrar ofvirkni. SPES hefur hins vegar stutt vel við hina almennu skóla,byggt skólastofur, gefið mikið af kennslugögnum sem alltaf er skortur á, og núsíðast fengið leyfi til að kosta 3 forfallakennara í Lomé. Þess má geta aðlíkamlegar refsingar voru bannaðar í skólum landsins fyrir allmörgum árum, SPEShefur aldrei liðið slíkar refsingar. Það er ekki skólaskylda í Tógó en hinsvegar fræðsluskylda og skólinn því ókeypis. Samt treysta margir foreldrar sérekki til eða hirða ekki um að senda börn sín í skóla og oft eru þau látin gætayngri systkina meðan foreldrar afla viðurværis. Mikið vantar á að nógu margirkennarar séu ráðnir við skólana og hópar því oft afar stórir á okkarmælikvarða. Þó hefur þetta lagast mjög mikið í hverfisskóla okkar í Lomé eftirað SPES færði þeim að gjöf 9 skólastofur. Samt hafa SPES-foreldrar áhyggjur afframgangi barnanna í skóla og reynt er að veita þeim sem bestan stuðning.Mömmurnar hjálpa með heimanám en auk þess koma sérstakir heimakennarar 2-3 íviku í því skyni. Börnin eru ýmist alveg munaðarlaus eða eiga eitt foreldri sem hefur enga möguleika tilað sjá barninu farboða. nr 3 600x450Í Tógó, eins og á Íslandi, hjálpa nákomnir ættingjartil en stundum er það þeim um megn. Börnin sem koma á heimili SPES koma þangaðmeð samþykki hins opinbera og SPES ber ábyrgð á þeim til 18 ára aldurs. Reynter að halda sambandi við ættingja eða finna hverju barni sérstaka „vini" semgeta heimsótt þau einstaka sinnum og þau einnig farið í heimsókn. Einnlaugardagur í mánuði er tileinkaður slíkum heimsóknum og, að allra yngstubörnunum frátöldum, fara öll börnin og dvelja hjá vinum eða ættingjum nokkradaga í sumarfríinu, til þess að kynnast venjulegum heimilum og öðru fólki. All tundir eftirliti SPES og á kostnað samtakanna. Það má því segja að starfið gangi mjög vel en eins og sagt var í upphafi þá vantarfleiri stuðningsforeldra svo við getum veitt fleiri vegalausumbörnum skjól.

Pin It